image1 image3 image4 image5 image5

Välkommen till Törbolack AB 
En stark samarbetspartner med lång erfarenhet

Törbolack AB är ett legolackeringsföretag med hög produktionsteknisk kompetens och med gedigen erfarenhet från mitten av 1980-talet.

Våra kunder står framför allt att finna inom plåtindustrin för byggnadsmaterial, inredning, armatur, båtmotorer m m. Pulverapplicering sker i vår moderna automatsprutbox av PVC, med pulveråtervinning för maximal utnyttjandegrad, cirka 95 %. Vår förbehandlingsanläggning i fem stegger ett mycket bra korrosionsskydd och sammantaget ger detta en slutprodukt där vi möter nutidens högt ställda krav på kvalitet samt pris- och miljöhänsyn.

Vår anläggning är en av få som är utrustade med både friktions- samt elstatsprutor.