image1 image3 image4 image5

Välkommen till Törbolack AB 
En stark samarbetspartner med lång erfarenhet

Törbolack AB är ett legolackeringsföretag med hög produktionsteknisk kompetens och med gedigen erfarenhet från mitten av 1980-talet.
Våra kunder står framför allt att finna inom plåtindustrin för vitvaror, inredning, armatur, telekom m.fl. Pulverapplicering sker i vår moderna automatsprutbox av PVC, med pulveråtervinning för maximal utnyttjandegrad, cirka 95 %. Vår förbehandlingsanläggning i fem steg
ger ett mycket bra korrosionsskydd och sammantaget ger detta en slutprodukt där vi möter 2000-talets högt ställda krav på kvalitet
samt pris- och miljöhänsyn.

Vårt arbete utförs enligt kvalitets- och miljönormen FR2000, vilket garanterar full kontroll över alla steg i processen. Detta gynnar dig
som kund, liksom våra medarbetare.

Och inte minst naturen!